Arbeidsmiljøkurs for arbeidsgivere, lovpålagt dagskurs

Kursbeskrivelse

Vi har gleden av å invitere eksisterende-, og potensielle nye kunder til Arbeidsmiljøkurs for arbeidsgivere. Dette er et dagskurs og finner sted på Thon Hotel Hammerfest.

Arbeidsmiljøloven § 3-5 krever at alle virksomheters øverste leder gjennomfører opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Opplæringen baserer seg på Arbeidstilsynets veiledning, og gir en kort innføring i arbeidsmiljølovens bestemmelser og systematisk HMS-arbeid. Målet er at deltakerne skal oppnå en god forståelse for sitt ansvar som arbeidsgivere. Fokus på arbeidsmiljø kan gi gevinst i forhold til sykefravær, trivsel etc.

Faglig innhold:

  • Innføring i Arbeidsmiljøloven
  • Arbeidsgivers ansvar
  • Roller i HMS-arbeidet
  • Krav til arbeidsmiljøet
  • Systematisk HMS-arbeid
  • Tilrettelegging av arbeidet

Målgruppe:
Øverste leder og andre med arbeidsgiveransvar

Forkunnskaper:
Ingen

Praktiske opplysninger:
Kurset arrangeres 28. oktober fra kl. 09.00 til kl. 15.00

Kort om kursleder Geir Stave​

​Geir Stave er nå direktør ved stiftelsen Nordmøre museum. Stave har tidligere hatt flere rektorstillinger. Geir Stave har også jobbet i mange år som konsulent, kursholder og rådgiver innenfor arbeidsmiljø og HMS først ved Arbeidsmiljøsenteret og senere gjennom sitt private firma. I tillegg har han jobbet ett år som politisk rådgiver på Stortinget.

Dato:
28 oktober 2020
Tid:
09.00 til 15.00
Sted:
Thon Hotel Hammerfest
Pris:
Kr. 2100,- for medlemsbedrifter, kr. 3650,- for ikke-medlemsbedrifter.
Kursleder:
Geir Stave
Påmeldingsfrist:
5.10.2019