Arbeidsmiljøkurs for arbeidsgivere

Kursbeskrivelse

Vi har gleden av å invitere eksisterende-, og potensielle nye kunder til Arbeidsmiljøkurs for arbeidsgivere. Dette er et dagskurs og vil bli gjennomført digitalt via Zoom .

Arbeidsmiljøloven § 3-5 krever at alle virksomheters øverste leder gjennomfører opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Opplæringen baserer seg på Arbeidstilsynets veiledning, og gir en kort innføring i arbeidsmiljølovens bestemmelser og systematisk HMS-arbeid. Målet er at deltakerne skal oppnå en god forståelse for sitt ansvar som arbeidsgivere. Fokus på arbeidsmiljø kan gi gevinst i forhold til sykefravær, trivsel etc.

Faglig innhold:

  • Innføring i Arbeidsmiljøloven
  • Arbeidsgivers ansvar
  • Roller i HMS-arbeidet
  • Krav til arbeidsmiljøet
  • Systematisk HMS-arbeid
  • Tilrettelegging av arbeidet

Målgruppe:
Øverste leder og andre med arbeidsgiveransvar

Forkunnskaper:
Ingen

Praktiske opplysninger:
Kurset arrangeres 11. mai fra kl. 09.00 til kl. 15.00

Kort om kursleder Aud Steiring:

Aud har arbeidet med arbeidsmiljø i over 30 år. Ti av disse årene var i bedriftshelsetjeneste, deriblant som daglig leder. Hun har lang erfaring med undervisning, kartlegging og utvikling av gode arbeidsmiljø. Aud har også spisskompetanse på opplæring av sjøansatte.
Hun har faglig bakgrunn som sykepleier, med videreutdanning i strategi, ledelse og juss.

Dato:
8 november 2021
Tid:
09-15
Sted:
Digitalt kurs via Zoom
Pris:
Medlemmer 2200,- (ikke medlem 4400,-)
Kursleder:
Aud Steiring
Påmeldingsfrist:
25.10.21